Co daje segregacja odpadów?

Segregacja śmieci polega na sortowaniu odpadów i umieszczaniu poszczególnych ich rodzajów w przeznaczonych do tego celu pojemnikach o odpowiednim oznakowaniu. Takie postępowanie nie tylko umożliwia ponoszenie mniejszych kosztów z tytułu wywozu śmieci, ale przede wszystkim realnie wpływa na stan środowiska – pozwala m.in. zaoszczędzić energię, zmniejszyć emisję szkodliwych gazów do atmosfery czy ograniczyć zanieczyszczenie wody.

Ogromną część produkowanych przez nas odpadów jesteśmy w stanie poprzez odpowiednią obróbkę wykorzystać ponownie. Przykładowo, zużyte przedmioty wykonane ze szkła po dokładnym sprawdzeniu i oczyszczeniu w sortowni, zostają skruszone. Następnie w formie takowej stłuczki trafiają do huty szkła, gdzie zostają przetopione. Dzięki temu możliwe jest wytworzenie z nich całkowicie nowych produktów.

Zasady segregacji śmieci

Segregacje śmieci są ściśle określone. Podstawową zasadę dotyczącą klasyfikacji odpadów do pojemników o danym kolorze zna już chyba każdy:

  • pojemnik żółty – metale i tworzywa sztuczne
  • pojemnik niebieski – papier
  • pojemnik zielony – szkło
  • pojemnik brązowy – odpady biodegradowalne

Bardzo ważne jest oddzielanie od siebie elementów wykonanych z różnych materiałów w danym produkcie, np. odkręcanie nakrętek z butelek. Zwiększa to efektywność przeprowadzanych procesów recyklingowych oraz jakość powstałych na ich skutek surowców wtórnych. Mitem jest natomiast, że zużyte opakowania po produktach trzeba dokładnie myć – oczywiście można to zrobić, ale dokładne czyszczenie i tak odbywa się w sortowni. Najważniejsze, aby odpady nie były w całości wypełnione zawartością.